Chlorella japońska Yaeyama jest naturalnym produktem tworzonym przez oczywiście japońska firmę Yaeyama Shokusan Co. mającą swoją siedzibę na wyspie Ishigaki daleko od wybrzeży Japonii. Proces produkcji chlorelli Yaeyama odbywa się w kilku etapach.

Pierwszym znaczącym etapem jest oczywiście sama hodowla szczepu chlorelli, która w późniejszych etapach jest swoistym surowcem w procesie produkcyjnym. Niezbędne do tego etapu jest laboratorium, w którym to znajduje się urządzenie fermentujące nasiona. Następnie niewielka ilość szczepów chlorelli pozostawiona jest do wzrostu.

Drugi etap chlorella przechodzi już na zewnątrz, bowiem hoduje się ją w specjalnych basenach, w których znajduje się świeża woda. Nadmienić tu należy, że przy okazji korzysta się z darmowej energii słonecznej. Te dwa czynniki czyli basen i słońce sprawiają, że w samej chlorelli zwiększona jest ilość składników odżywczych. Baseny te oczywiście są stosunkowo duże i płytkie. Ich średnica sięga nawet 50 metrów. Zazwyczaj jest na nich zamontowana łopatka służąca do mieszania i co ważniejsze do napowietrzania roztworu.

Kolejnym etapem jest transport roztworu z basenu z powrotem do laboratorium. Proces ten odbywa się za pośrednictwem rur poprowadzonych między tymi dwoma budowlami. Następnie oddziela się chlorellę od roztworu za pomocą bieżącej świeżej wody. Sam proces odseparowania odbywa się w separatorze Alfa Laval przy użyciu siły odśrodkowej.

Otrzymaną w ten sposób mieszaninę schładza się przygotowując tym samym do blanszowania. Podczas tego procesu dochodzi do sterylizacji samej chlorelli i złamania jej ścian komórkowych. Jest to bardzo ważne i zarazem trudne do wykonania, ponieważ żeby wydobyć maksymalną ilość składników odżywczych włókniste ściany chlorelli muszą być fizycznie uszkodzone.

Ostatnim etapem jest suszenie otrzymanej mieszaniny w suszarkach o dużej mocy. Termiczna obróbka jest w tym przypadku niezbędna, aby uniknąć rozkładu substancji odżywczych, które mogą mieć miejsce w przypadku działań podjętych w zbyt niskich temperaturach. Następnie mieszanina chlorelli poddana jest procesowi powolnego wysychania, które w rezultacie daje dalsze pozytywne efekty w postaci odpowiedniego spękania struktury ścian komórkowych. Po tych wszystkich przejściach chlorella nadaje się wreszcie do prasowania w celu uzyskania tabletek.

Reasumując należy powiedzieć, że przy tworzeniu chlorelli pod postacia tabletek czy tez proszku nadrzędną czynnością jest zachowanie podczas całego procesu absolutnej higieny. Reżim w jakiej się ją wytwarza zabrania stosowania jakichkolwiek substancji chemicznych.

Chlorella japońska Yaeyama producent

chlorella japońska Yaeyama

Czy Chlorella Vulgaris i chlorella japońska Yaeyama to jedno i to samo?

Chlorella jest jeszcze bardzo mało znana i wykorzystywana w Europie, natomiast w samej Japonii czy też krajach Azji Południowo-Wschodniej jest można powiedzieć na używana na porządku dziennym.

Zarówno konsumenci jak i naukowcy w niedalekiej przeszłości mający do czynienia z chlorellą dokonali w pewnym sensie pomieszania rodzajów chlorelli myśląc, że jest to jedyna w swoim rodzaju roślina. Jak do tego doszło? Mianowicie błąd ten wynika z bardzo dużego podobieństwa poszczególnych szczepów chlorelli co w rezultacie doprowadziło do pomieszania i błędnego zaklasyfikowania. Zaś sama klasyfikacja odbywa się na podstawie kształtu, wielkości oraz właściwości fizjologicznych i biochemicznych samej komórki. Jednakże wspomniane czynniki nie są zawsze zgodne w poszczególnych chlorellach tego samego gatunku. Tak naprawdę to istnieje ponad 100 rodzajów chlorelli, zaś w powszechnym przekonaniu i dostępności są w dużej mierze znane są jedynie dwie chlorelle Vulgaris i Pyrenoidosa co jest w rzeczywistości zbyt dużym uproszczeniem. Niektórzy badacze twierdzą, że Chlorella pyrenoidosa to szczep powstały z różnych typów chlorelli i dla uproszczenia nazywają ją po prostu chlorellą.

Chlorella japońska Yaeyama i chlorella vulgaris są po prostu typami chlorelli uprawianej po prostu w określonej lokalizacji geograficznej. Podobnie jak szynka parneńska jest znana z tego że wytwarza się ją w….. tak samo jest z wersją chlorelli vulgaris pod nazwą Yayeyama. Chlorella Yaeyama oznacza, że była ona tworzona w określony sposób i w ściśle określonych warunkach. Mowa tu o jakości użytych składników odżywczych i chociażby czystości wody użytej do produkcji. W samej Japonii to właśnie chlorella Yaeyama jest jedną z najbardziej popularnych odmian.

chlorella japońska Yaeyama

Poczytaj więcej o chlorelli:

Co to jest chlorella?

Chlorella Yaeyama dostępna jest oczywiście w naszym sklepie ekologicznym w formie proszku lub tabletek uznanej na świecie szwedzkiej marki Holistic. Zapraszamy na zakupy.

    Japońska chlorella yaeyama w proszkuJapońska chlorella yaeyama w tabletkach